Privacy Verklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en ga zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt.

Over mij

Trudi Meijer, gevestigd aan Drontenstraat 9,  7451 AJ HOLTEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.trudimeijer.nl
Drontenstraat 9, 7451 AJ HOLTEN
Tel. +31 6 38 43 88 52

Trudi Meijer is degene die zich bezighoudt met gegevensbescherming. Zij is te bereiken via trudi@trudimeijer.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Trudi Meijer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Skypenaam indien van toepassing
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch, via Skype en tijdens gesprekken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens langer te bewaren dan noodzakelijk is.  Als je er van overtuigd bent dat ik zonder jouw toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld, neem dan contact met me via trudi@trudimeijer.nl, dan verwijderen ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Trudi Meijer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van Tips & Inspiratiemails en E-books
 • Je te informeren over onze dienstverlening
 • Je te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten
 • Het afhandeling van jouw bestelling en betaling
 • Je te kunnen bellen, E-mailen, Skypen als dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • Om producten en diensten bij je af te leveren

Ik verwerk je gegevens op basis van wettelijke verplichtingen en gerechtvaardigd belang. Wanneer je bent ingeschreven voor mijn inspiratiemails, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een (online) workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen.

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van MailBlue. Je voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van de Tip & Inspiratiemails.

Geautomatiseerde besluitvorming

Trudi Meijer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat ik zelf daar tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Trudi Meijer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Trudi Meijer verstrekt uitsluitend informatie  aan derden waar dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Nooit voor marketingdoeleinden.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Trudi Meijer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het betreft de volgende bedrijven:

 • MailBlue; e-mail marketing, facturering
 • Money Bird; boekhouding
 • Google; mailverkeer, contacten
 • Calendly-com; agendabeheer

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Trudi Meijer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar trudi@trudimeijer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Trudi Meijer zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Trudi Meijer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Trudi Meijer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via willy@willysietsma.nl.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht onze privacyverklaring te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Trudi Meijer
KvK: 74929860 | [versie 20190905]